SMS Parkering
Välj Stad:
Parkering » Startsida Svenska

Parkering

Bestrida Parkeringsböter

Vad gör jag om jag fått parkeringsböter, som jag anser är felaktiga?

Om du fått en P-bot skall denna betalas omgående av dig, även om du anser att den är felaktig och tänker bestrida den. I annat fall kan du åläggas att betala både påminnelseavgift samt inkassoavgift. Återbetalning från parkeringsbolaget sker sedan om ditt bestridande godkänns.

Viktigt att komma ihåg innan man betrider böter

För att bestrida en P-bot, kontrollavgift krävs en fullmakt från ägaren av bilen. Nedan finner du länkar till mallar för fullmakt. Vill du bestrida P-boten på rätt sätt, använd en mall som är avsedd för det, på det sättet sparar du tid och pengar. Om du bestrider själv, är det lätt att du glömmer viktig information och du får skriva fler gånger till parkeringsbolaget. Klicka här för att hämta mall för att bestrida parkeringsböter.

Vart vänder jag mig för att bestrida P-boten?

Skriv till den instans som utfärdat parkeringsanmärkningen och begär rättelse. Ange skälen till att du anser att den är fel och den bevisning du vill framhålla. Du kan senast begära rättelse inom sex månader från det att du betalade böterna. Ange P-botens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat.

Mallar som hjälper dig att bestrida en parkeringsbot

Bestridande av parkeringsbot - Med hjälp av denna mall bestrider du parkeringsbot eller kontrolavgift.
Fullmakt för P-bot Juridisk person - Fullmakt för juridiska personer för att kuna bestrida parkerinsböter om bilen är registrerad på ett företag.
Fullmakt för P-bot Fysisk person - Fullmakt för fysiska personer för att kuna bestrida parkerinsböter om bilen är registrerad på en annan person.

2007 © Parkering.org
Kontakt | Sitemap | Google
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
besökare sedan oktober 2007